ท่องเที่ยววิถีชุมชน ต.บางเสร่ จ.ชลบุรี (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


ท่องเที่ยววิถีชุมชน ต.บางเสร่ จ.ชลบุรี (Fisherman’s Village Resort) ท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี (Fisherman’s Village Resort)

     จากตำนานเรื่องเล่าว่ากันว่า บางเสร่ แต่เดิมมีชื่อเรียกกันว่า สำเหร่ เมื่อสมัยก่อนยังไม่มีหมู่บ้านพวกบรรดาโจรสลัดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สลัดน้ำ จะอาศัยบริเวณนี้คอยดักปล้นเรือที่เดินทางผ่านมาเมื่อปล้นได้ก็จะนำเรือเข้าฝั่งสำเหร่ ทำการยึดทรัพย์สมบัติและเผาเรือทิ้ง หรือบางครั้งเมื่อปล้นเอาทรัพย์สินแล้วก็จะปล่อยคนทิ้งไว้พวกที่ถูกปล่อยตัวอยู่ที่นี่ต่อมาก็ได้ตั้งรกรากตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สำเหร่แห่งนี้เอง จากตำนานเรื่องเล่าว่ากันว่า บางเสร่ แต่เดิมมีชื่อเรียกกันว่า สำเหร่ เมื่อสมัยก่อนยังไม่มีหมู่บ้านพวกบรรดาโจรสลัดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สลัดน้ำ จะอาศัยบริเวณนี้คอยดักปล้นเรือที่เดินทางผ่านมาเมื่อปล้นได้ก็จะนำเรือเข้าฝั่งสำเหร่ ทำการยึดทรัพย์สมบัติและเผาเรือทิ้ง หรือบางครั้งเมื่อปล้นเอาทรัพย์สินแล้วก็จะปล่อยคนทิ้งไว้พวกที่ถูกปล่อยตัวอยู่ที่นี่ต่อมาก็ได้ตั้งรกรากตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สำเหร่แห่งนี้เอง

      ด้วยถิ่นฐานทำเลที่ตั้งของชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยริมชายฝั่งอ่าวไทย ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำคุณภาพชั้นดี ชาวบ้านอยู่กันแบบพี่น้อง ประกอบอาชีพหลักคือ ทำประมงชายฝั่ง และเป็นชุมชนที่มีประวัติชุมชนอันยาวนาน เกิดเป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวหลงใหล จากที่เคยเป็นทางผ่านเพื่อเที่ยวชม ก็ตัดสินใจอยู่อาศัยและลงทุนธุรกิจในพื้นที่บ้านตลาดบางเสร่ จึงเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้บางเสร่จะเริ่มรายล้อมด้วยความเจริญ จากสิ่งปลูกสร้างความสะดวกมากมายแต่ในส่วนของ หมู่ ๔ ชุมชน (เก่า) บ้านตลาดบางเสร่ เรายังมีเสน่ห์ และคงร่วมสืบสานไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณีทางศาสนา และอัตลักษณ์ชุมชนประมงพื้นบ้าน รวมถึง อาคารบ้านเรือนเก่า ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นชุมชนแรกของตำบลบางเสร่ ที่มีเรื่องเล่าประวัติชุมชนมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น /แนะนำ

      ชาวบ้านในชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดตั้ง “ถนนวัฒนธรรม ชุมชน โดยร่วมสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดบ้านขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จัดทำรูปแบบคล้ายตลาดชุมชนเล็กๆ ขายของหน้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็น อาหารพื้นบ้าน จัดแสดงหัตกรรมพื้นถิ่น เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต ถิ่นประมง ชุมชนเก่า ที่ติดชายทะเลบางเสร่ ที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิม ให้นักท่องเที่ยว ฟังเรื่องเล่าประวัติชุมชน อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูลงสู่ทะเล ชมการสาธิต และทดลองทำหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ เช่น การฝึกตัดพวงมโหตร การทำผ้าบาติก เป็นต้น ขับเคลื่อนวัฒนธรรมชุมชน ในรูปแบบ “ หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น ” โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ ให้การสนับสนุน 

 

ชมแหล่งเรียนรู้ธนาคารปูไข่นกกระดอง กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและชาวประมงในชุมชน ปล่อยพันธุ์ลูกปูลงสู่ทะเล

      แม้ว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพประมง จับสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นอาหาร แต่ชาวประมงในชุมชน ก็ร่วมแรงร่วมใจกันการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปู และทรัพยากรทางทะเล ในอ่าวไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพประมง ชาวประมงในชุมชนจึงได้ร่วมกันจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์ปูไข่นอกกระดอง หรือ “ธนาคารปูไข่” โดย กลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่ ณ พื้นที่หมู่ ๔ สะพานท่าเทียบเรือตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นอกจากการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้ว พี่น้องชาวประมงในชุมชน ยังร่วมกันปลูกจิตสำนึก ให้กับ พี่น้องชาวประมง ไม่จับปูไข่นอกกระดองมาจำหน่าย เพราะจะทำให้ไข่ปูนอกกระดองที่กำลังจะกลายเป็นลูกปูนั้นตายหมดสิ้น หากจับได้จากทะเลก็จะนำมาฝากไว้ที่ธนาคารปูไข่ เพื่อทำการอนุบาลและเพาะพันธุ์ จากไข่นอกกระดอง กลายเป็นพันธุ์ลูกปู แล้วนำปล่อยลงสู่ทะเล ในอุณหภูมิน้ำทะเล และช่วงเวลาภูมิอากาศที่เหมาะสม ในส่วนของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวผู้มายังศูนย์การเรียนรู้ ก็ได้รับความรู้ โดยไม่ซื้อ ไม่นำ ปูไข่นอกกระดองมา กินเป็นอาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  129  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  112  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218