ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านปากพูน จ.นครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านปากพูน จ.นครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านปากพูน

เกี่ยวกับ “ชุมชนปากพูน” ตำบล ปากพูน ในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคม ทางน้ำจากอ่าวไทยเข้ามายังใจกลาง เมืองนครศรีธรรมราช เดิมชื่อ "ปากน้ำปากพูน" กลุ่มคนที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมมีทั้งชาวไทยและมุสลิมโดยชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในรัชสมัย รัชกาลที่ 2 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากหนองจอก คนไทยบางส่วนอพยพมาจากเมืองเพชรบุรี มีชุมชนที่สำคัญในอดีต คือ "ชุมชนโมคลาน" ล่องเรือดื่มด่ำกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนสองข้างทาง และตื่นตากับอุโมงค์ Amazon รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของสัตวน้ำ สัตว์ทะเล เช่น ปลาตีนตัวโตๆ ลูกปลากระบอก หรือกุ้งนับล้านตัว โดดโชว์บนผิวน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว 
อุโมงค์อเมซอล – อุโมงค์ป่าโกงกางที่มีความอุดมสมบูรณ์โน้มตัวเข้าหากันจนเกิดเป็นอุโมงค์ สามารถล่องเรือชม ทัศนียภาพสองฝั่งพร้อมกับวิธีประมงพื้นบ้าน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และวิธีชุมชนสองฝั่งคลอง ย้อนรอยอารยะธรรมประวัติศาสตร์

สามารถดูผ่านช่องทาง Youtube ดังนี้ : 

1. ท่องเที่ยวปากพูน นครศรีธรรมราช
2. 7 ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช ท่องเที่ยวโดยชุมชนปากพูน
3. "แลคอน ออนทัวร์" คุณสุชาดา เอียดแก้ว
4. ตำบลปากพูน- NST

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  128  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  112  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218