สอนการใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certification System และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

สอนการใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certification System และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม 

ข่าวกิจกรรม (สอนการใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certification System)

 เผยเเพร่: 2021-07-01  |   ข่าววันที่: 2021-06-30 |  อ่าน: 77 ครั้ง
 

  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง
กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เดินทางไปราชการในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสอนการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification System
และติดตามการทำงานรับฟังปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรสงคราม ณ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (164)  กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (164) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (164) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (164) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (164) ติดต่อกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง.. (148) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (146) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (146) แบรนเนอร์.. (145) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564.. (143)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง  เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900