สอนการใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certification System และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจประมงสมุทรปราการ

 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

สอนการใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certification System และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจประมงสมุทรปราการ 

ข่าวกิจกรรม (สอนการใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certification System)

 เผยเเพร่: 2021-07-01  |   ข่าววันที่: 2021-06-29 |  อ่าน: 37 ครั้ง
 

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เดินทางไปราชการใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสอนการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification System
และติดตามการทำงานรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงสมุทรปราการ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (154)  กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (154) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (154) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (154) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (154) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (144) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (144) ติดต่อกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง.. (142) แบรนเนอร์.. (141) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564.. (137)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง  เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900