ภาพรวมการเฝ้าระวังการทำการประมงในประเทศไทย เกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก การใช้งานระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) และระบบความเสี่ยง

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

ภาพรวมการเฝ้าระวังการทำการประมงในประเทศไทย เกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก การใช้งานระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) และระบบความเสี่ยง 

บทความ

 เผยเเพร่: 2020-11-30  |   ข่าววันที่: 2020-11-30 |  อ่าน: 257 ครั้ง
 

          นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบเรือประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ภาพรวมการเฝ้าระวังการทำการประมงในประเทศไทย เกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก การใช้งานระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) และระบบความเสี่ยง ผู้จัดโดย สกฝ.ศรชล.จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ยุทธการ ศรชล. ระหว่าง 23-26 พ.ย.63 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

 ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900