เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ Training in Maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisheries Crime Enforcement

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ Training in Maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisheries Crime Enforcement เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ Training in Maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisheries Crime Enforcement..คลิก

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพ กลุ่มตรวจสอบเรือประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 4 ราย เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ Training in Maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisheries Crime Enforcement โดยมีนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ซึ่งจัดโดยองค์กร UNODC ภายใต้โครงการ Global Maritime Crime Programme ประกอบด้วยผู้แทนภายใต้สังกัดกรมประมง 4 หน่วยงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้แก่ (1) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (2) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (3) กองตรวจการประมง และ (4) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ รวมจำนวน 20 ราย ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จะเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถใช้ระบบดาวเทียมเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของเรือประมง ที่เข้าข่ายต้องสงสัยในการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมประชุมปรับปรุงคู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมประชุมปรับปรุงคู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้... จำนวนผู้อ่าน 177  ประชุม หารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล ประชุม หารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล  จำนวนผู้อ่าน 93 รายงานความก้าวหน้า  รายงานความก้าวหน้า   จำนวนผู้อ่าน 75 คู่มือเจ้าหน้าที่ PIPO 2566 คู่มือเจ้าหน้าที่ PIPO 2566  จำนวนผู้อ่าน 69 เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการแพล่อสัตว์น้ำแบบลอย (DFAD) ภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการแพล่อสัตว์น้ำแบบลอย (DFAD) ภายใต้กรอบคณะกร... จำนวนผู้อ่าน 61 รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนมกราคม 2566 รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนมกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 54 การแจ้งเข้าออกเรือประมง การแจ้งเข้าออกเรือประมง  จำนวนผู้อ่าน 51 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการควบคุมตรวจสอบเรือท่องเที่ยวจากสัตว์น้ำ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการควบคุมตรวจสอบเรือท่องเที่ยวจากสัตว์น้ำ  จำนวนผู้อ่าน 50 เข้าร่วมการประชุมหารือความคืบหน้าการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงแรงงาน  กรมประมง  และองค์การวินร๊อค อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมหารือความคืบหน้าการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงแรงงาน  กรมป... จำนวนผู้อ่าน 50 เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรก... จำนวนผู้อ่าน 44


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

    รายละเอียด ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  email  pipocenter@gmail.com  โทรศัพท์ 025611563 (เบอร์ภายใน 1104)
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6