รายงานการแจ้งเข้าออก มีนาคม 2565

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


รายงานการแจ้งเข้าออก มีนาคม 2565 

บทความ


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมประชุมปรับปรุงคู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้...  139   รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง สิงหาคม 2565    88  รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนกันยายน 2565   79  รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   76  ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง สิงหาคม 2565    75  เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ Training in Maritime Domain Awareness (MDA) Training A...  49  เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการแพล่อสัตว์น้ำแบบลอย (DFAD) ภายใต้กรอบคณะกร...  49  เข้าร่วมการประชุมหารือความคืบหน้าการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงแรงงาน  กรมป...  41  รายงานความก้าวหน้า    41  คู่มือเจ้าหน้าที่ PIPO 2566   41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)