กลุ่มตรวจสอบเรือประมง จัดประชุมผ่านระบบการประชุม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมง

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


กลุ่มตรวจสอบเรือประมง จัดประชุมผ่านระบบการประชุม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมง วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มตรวจสอบเรือประมง จัดประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมี นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ในการประชุมในประเด็น เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมง ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง และด่านตรวจประมงทั่วประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงให้ครอบคลุมครบทุกมิติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)