กลุ่มสถิติการประมงเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (Fisheries Map)

 กลุ่มสถิติการประมง

กลุ่มสถิติการประมงเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (Fisheries Map) 

ข่าวกิจกรรม


กลุ่มสถิติการประมงเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (Fisheries Map)..คลิก

           วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ของกลุ่มสถิติการประมง เข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (Fisheries Map) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสถิติการประมง

    รายละเอียด อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  email  statdof2016@gmail.com  โทรศัพท์ 0-2940-6151
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6