กลุ่มสถิติการประมงไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

 กลุ่มสถิติการประมง

กลุ่มสถิติการประมงไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) 

ข่าวกิจกรรม


กลุ่มสถิติการประมงไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)..คลิก

           วันที่ 8-9 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมง ไปศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) และลงพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือกลุ่มเกษตรกรทำประมงมหาชัย เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จากนั้นเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งแวนนาไม ของนายพลวัต ขวัญเจริญ และฟาร์มเลี้ยงปลากระพงขาวของกำนันไฝ ปิ่นแก้ว ที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสถิติการประมง

    รายละเอียด อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  email  statdof2016@gmail.com  โทรศัพท์ 0-2940-6151
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6