ศพท.ระนอง จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง


ศพท.ระนอง จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน ณ ห้องประชุมฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดระนอง, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระนอง, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีการปรับปรุงข้อมูลสถานภาพของพะยูนและแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดระนอง ตลอดจนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง มาตรการและข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน เพื่อจัดทำแผนการลดผลกระทบหรือความเสี่ยงของเครื่องมือประมงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพะยูน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   189   อธิบดีกรมประมง มอบแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ...  118  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์...  97  ศพท.ระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง ชุมชนประมง นักเรียนและพี่น้องชาวประมง ปล่อยพันธุ์กุ้...  93  เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือปร...  90  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการประเมินทรัพยากรปูม้าในน่านน้ำไทยจากการขยายผลธนาคาร...  80  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่...  80  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพร...  72  จนท.ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้า...  68  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทร...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง    ranongfish@yahoo.com   077812366   077812365   แฟนเพจ