เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ติดตามการดำเนินงานในโครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูนในเขตจังหวัดระนอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง


เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ติดตามการดำเนินงานในโครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูนในเขตจังหวัดระนอง วันที่ 9 - 12 และ 16 - 20 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกทำการสุ่มตัวอย่างเรือประมงพื้นบ้าน เพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูนในเขตจังหวัดระนอง และเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงของเครื่องมือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ประกอบด้วย เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 5 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะนุ้ย เกาะกำ เกาะล้าน และเกาะพยาม มีอัตราการจับเฉลี่ย 31.41 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวเคย มีอัตราการจับ 22 กก./เที่ยว และเครื่องมืออวนปลากระบอก จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณปากคลองท่ายาง มีอัตราการจับ 11 กก./เที่ยว จากการสอบถามข้อมูลชาวประมงเกี่ยวกับการพบเห็นพะยูนในเขตจังหวัดระนอง พบว่ามีการพบเห็นพะยูนเมื่อ 1 - 2 ปี ที่แล้ว จุดที่พบอยู่บริเวณอ่าวจากหน้าบ้านทรายดำ และบริเวณอ่าวสำเนียงทางทิศตะวันออกของเกาะกำใหญ่ ซึ่งไม่พบการบาดเจ็บของพะยูนที่เกิดจากเครื่องมือประมงแต่อย่างใด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   188   อธิบดีกรมประมง มอบแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ...  118  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์...  96  ศพท.ระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง ชุมชนประมง นักเรียนและพี่น้องชาวประมง ปล่อยพันธุ์กุ้...  92  เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือปร...  90  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการประเมินทรัพยากรปูม้าในน่านน้ำไทยจากการขยายผลธนาคาร...  78  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่...  78  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพร...  70  จนท.ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้า...  67  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทร...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง    ranongfish@yahoo.com   077812366   077812365   แฟนเพจ