เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ในวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง


เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ในวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 วันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ประกอบด้วย ประกอบด้วย เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 10 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะนุ้ย เกาะล้าน เกาะไข่ เกาะกำ และปากคลองบางกล้วย  อัตราการจับเฉลี่ย 17.86 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณปากคลองบางกล้วย  อัตราการจับเฉลี่ย 8.91 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบปูม้า จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดบางเบน ปากคลองราชกรูด และเกาะพยาม  อัตราการจับเฉลี่ย 5.32 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบหมึกสาย จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดอ่าวเคย  อัตราการจับ 6.80 กก./เที่ยว เครื่องมือเบ็ดราหมึกหอม จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าเกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะพยาม อัตราการจับเฉลี่ย 123.30 กก./เที่ยว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   188   อธิบดีกรมประมง มอบแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ...  118  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์...  96  ศพท.ระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง ชุมชนประมง นักเรียนและพี่น้องชาวประมง ปล่อยพันธุ์กุ้...  92  เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือปร...  90  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการประเมินทรัพยากรปูม้าในน่านน้ำไทยจากการขยายผลธนาคาร...  79  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่...  78  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพร...  72  จนท.ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้า...  67  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทร...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง    ranongfish@yahoo.com   077812366   077812365   แฟนเพจ