หอการค้าจังหวัดระนอง มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด - 19 สำนักงานของศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

หอการค้าจังหวัดระนอง มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด - 19 สำนักงานของศูนย์ฯ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-18  |   ข่าววันที่: 2021-04-27 |  อ่าน: 139 ครั้ง
 

วันที่ 27 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหอการค้าจังหวัดระนอง มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด - 19 บริเวณอาคารสำนักงานของศูนย์ฯ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการ

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ส่งมอบวัสดุและร่วมซ่อมแซมธนาคารปูม้าบ้านบางเบน.. (442)  กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก.. (404) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลบางใหญ่ กระบุรี.. (337) กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.. (335) ส่งมอบธนาคารปูม้าบ้านท่ากลางแห่งที่ 2.. (334) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านหาดทรายดำ.. (298) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านเขาฝาชี.. (287) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง.. (270) ศพท.ระนองปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ณ ชายหาดท่าเรือแหลมสน จ.ระนอง.. (259) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านเกาะคณฑี.. (236)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง