พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-06  |   ข่าววันที่: 2021-08-06 |  อ่าน: 46 ครั้ง
 

          วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  นายพงศ์เทพ  จันทรชิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ร่วมกับประมงจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมจัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ให้แก่ตัวแทนแหล่งน้ำทุกตำบล ในเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นำไปปล่อย

           พิธีจัดขึ้น  ณ บริเวณภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม  ได้สนับสนุนพันธุ์ ปลายี่สกเทศ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ปลาตะเพียนขาว ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ปลาสร้อยขาว ๑๐๐,๐๐๐ ตัว และปลาบ้า  ๑๐๐,๐๐๐ ตัว  รวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อมอบในพิธี  โดยมีนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธาน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ๒๐  หมู่ ๑๓  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐