เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยชุดเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ เพื่อปล่อยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ตามกิจกรรมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยชุดเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ เพื่อปล่อยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ตามกิจกรรมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-05  |   ข่าววันที่: 2021-08-05 |  อ่าน: 58 ครั้ง
 

          วันที่ ๒-๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  นายพงศ์เทพ  จันทรชิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ  โสนโชติ นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับประมงอำเภอเชียงยืน  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม  คณะกรรมการแหล่งน้ำ หนองโน ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ทำการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยชุดเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ เพื่อปล่อยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ตามกิจกรรมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แหล่งน้ำใหม่ ปี ๖๔  โดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ๒๐  หมู่ ๑๓  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐