ภาพถ่ายปลากัด ที่ได้รับรางวัลการประกวดในงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ


ภาพถ่ายปลากัด ที่ได้รับรางวัลการประกวดในงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32 ภาพถ่ายปลากัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดในงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32

รางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 25 ประเภท

และรางวัลถ้วยรางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 ประเภท

* ปลากัดปลา 5 ประเภท อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

http://file.fisheries.go.th/d/203680f3a0/

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!