คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย โดยผชช.อรุณี รอดลอย (ผชช.ด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ


คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย โดยผชช.อรุณี รอดลอย (ผชช.ด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม) ด้วย นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม กรมประมง ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อจัดทำคู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย จำนวน 5 เล่ม ดังนี้

คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาทองในประเทศไทย

http://file.fisheries.go.th/f/30d010e784/

คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์ในประเทศไทย

http://file.fisheries.go.th/f/dc1ad262ef/

คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสอดในประเทศไทย

http://file.fisheries.go.th/f/527d9cd903/

คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาหมอสีในประเทศไทย

http://file.fisheries.go.th/f/f38f363d63/

คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงในประเทศไทย

http://file.fisheries.go.th/f/48c60bbb21/

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

     50 เกษตรกลางบางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 (กรมประมง)    inland.aquaorna@gmail.com   025791862   025791862   แฟนเพจ