โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-16  |   ข่าววันที่: 2020-01-09 |  อ่าน: 24 ครั้ง
 

9-11 มกราคม 2563
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรีกรมประมง โดยนาย สมนึก โหยบคาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ รวม 3 นาย เข้าร่วมเป็นวิทยากรและฝึกอบรม โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ชปพ.ประมง จากภาคกลาง และภาคตะวันตก เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง มาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ณ ลีฟ วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ 16 ธันวาคม 2562 .. (101)  วันที่ 5 ธันวาคม 2562.. (87) ข่าวกิจกรรม.. (86) วันที่ 7-9 มกราคม 2563 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำจืด.. (75) กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดไผ่แขก.. (66) วันที่ 20 ธันวาคม 2562.. (59) ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน บริเวณเขื่อนกระเสียว.. (46) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน .. (36) โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (24) ภาระกจิและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน.. (20) แบบฟอร์ม.. (19) เข้าเว็บไซต์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี.. (17) เอกสารเผยแพร่.. (17) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (11) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (11) รัชกาลที่ 10.. (5)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจิดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี ที่อยู่ 22 หมู่ 17 ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง  จังหวัด สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์ 72180