โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 

 เผยเเพร่: 2020-01-16  |   ข่าววันที่: 2020-01-09 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

9-11 มกราคม 2563
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรีกรมประมง โดยนาย สมนึก โหยบคาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ รวม 3 นาย เข้าร่วมเป็นวิทยากรและฝึกอบรม โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ชปพ.ประมง จากภาคกลาง และภาคตะวันตก เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง มาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ณ ลีฟ วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (725)  ภาระกจิและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน.. (718) แบบฟอร์ม.. (710) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (699) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (671) วันที่ 7-9 มกราคม 2563 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำจืด.. (223) วันที่ 5 ธันวาคม 2562.. (209) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 .. (167) กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดไผ่แขก.. (149) กิจกรรมฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (149) วันที่ 20 ธันวาคม 2562.. (133) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน พื้นที่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี.. (125) ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน บริเวณเขื่อนกระเสียว.. (119) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน .. (109) โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (98) คำสั่งกรมประมง.. (71) เข้าเว็บไซต์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี.. (69) ิbramer.. (68) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. (65) รัชกาลที่ 10.. (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

     ม 17 ตำบล ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180