บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี
นาย กิจภัณฑ์ คงวัฒนา

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน )
    


นายสมชาย ชื่นน้อย

นายท้ายเรือ ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายประสิทธิ์ จันทร์อร่าม

นายท้ายเรือ ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นาย สมชาย ขวัญอยู่

ช่างเครื่องเรือ ช3
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายรัชพล จีนกลั่น

ช่างเครื่องเรือ ช3
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสมชาย ทวีสิงห์

กะลาสี บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายอนุรัตน์ ไชยวารี กะลาสี บ2

กะลาสี บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายสุทัศน์ บุญนะ

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นายประพฤติ พึ่งกมล

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปรีดา เตชะวันโต

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

 ม 17 ตำบล ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180    k.kitjaphan@gmail.com   0861789802   035595511   แฟนเพจ