วันที่ 7-9 มกราคม 2563 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำจืด

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

วันที่ 7-9 มกราคม 2563 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำจืด 

 เผยเเพร่: 2020-01-09  |   ข่าววันที่: 2020-01-09 |  อ่าน: 242 ครั้ง
 

วันที่ 7- 9 มกราคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก กาญจนบุรี โดยนายสมนึก โหยบคาน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ รวม4 ราย ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ได้ร่วมรวม ชปพ.ประมง เพื่อติดตามข่าวการทำการประมงผิดกฎหมาย และร่วมกันประชาสัมพันธ์กฎหมายเรื่องประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องกำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพันธุ์พืช บริเวณเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
การดำเนินการ ได้ร่วมกันวางแผนตรวจตอบ และเฝ้าระวังการลักลอบจับปลาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบผู้กระทำความผิด และได้ประชาสัมพันธ์กฎหมายให้ชาวประมงได้ทราบ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (746)  ภาระกจิและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน.. (731) แบบฟอร์ม.. (727) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (718) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (683) วันที่ 7-9 มกราคม 2563 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำจืด.. (242) วันที่ 5 ธันวาคม 2562.. (230) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 .. (182) กิจกรรมฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (161) กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดไผ่แขก.. (159) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน พื้นที่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี.. (147) วันที่ 20 ธันวาคม 2562.. (143) ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน บริเวณเขื่อนกระเสียว.. (131) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน .. (125) โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (116) คำสั่งกรมประมง.. (82) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. (77) ิbramer.. (76) เข้าเว็บไซต์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี.. (75) คู่มือชาวประมงพาณิชย์.. (63)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

     ม 17 ตำบล ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180