วันที่ 20 ธันวาคม 2562

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

 เผยเเพร่: 2019-12-26  |   ข่าววันที่: 2019-12-20 |  อ่าน: 143 ครั้ง
 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี 

โดย นายรัชพล จีนกลั่น ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ ช3 และเจ้าหน้าที่ 4 นาย

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขแงชุมชนประมงในเขตพื้นที่แหล่งน้ำจืด พื้นที่ชุมชนประมงพื้นบ้านบริเวณเขื่อนกระเสียว

อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสำรวจพื้นที่การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

การดำเนินการ ได้พบปะตัวแทนชุมชนประมงรอบเขื่อนกระเสียว และได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน บ้านนาตาปิ่น หมู่ที่3

และบ้านทุ่งดินดำ หมู่ที่17 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

เข้ารวมกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพื้นที่แหล่งน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (746)  ภาระกจิและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน.. (731) แบบฟอร์ม.. (727) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (718) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (683) วันที่ 7-9 มกราคม 2563 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำจืด.. (241) วันที่ 5 ธันวาคม 2562.. (230) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 .. (182) กิจกรรมฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (161) กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดไผ่แขก.. (158) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน พื้นที่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี.. (147) วันที่ 20 ธันวาคม 2562.. (143) ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน บริเวณเขื่อนกระเสียว.. (131) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน .. (125) โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (116) คำสั่งกรมประมง.. (82) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. (77) ิbramer.. (76) เข้าเว็บไซต์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี.. (75) คู่มือชาวประมงพาณิชย์.. (63)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

     ม 17 ตำบล ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180