ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน บริเวณเขื่อนกระเสียว

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน บริเวณเขื่อนกระเสียว 

 เผยเเพร่: 2020-01-16  |   ข่าววันที่: 2020-01-13 |  อ่าน: 123 ครั้ง
 

วันที่ 13 มกราคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก กาญจนบุรี โดยนายสมนึก โหยบคาน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน บริเวณเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
การดำเนินการ ตรวจพบลอบพับ (ไอ่โง่) ในพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 9 ปาก
ผลการปฏิบัติงาน ตรวจยึดลอบพับ จำนวน 9 ปาก ไม่พบผู้กระทำความผิด ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องมือทำการประมง เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ตามมาตรา 67 (2) บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 147 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ. 2558 การดำเนินคดีทางอาญาส่ง สภ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปจว.ข้อ 10


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (729)  ภาระกจิและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน.. (726) แบบฟอร์ม.. (715) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (701) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (674) วันที่ 7-9 มกราคม 2563 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำจืด.. (228) วันที่ 5 ธันวาคม 2562.. (212) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 .. (172) กิจกรรมฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (156) กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดไผ่แขก.. (152) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน พื้นที่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี.. (136) วันที่ 20 ธันวาคม 2562.. (134) ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน บริเวณเขื่อนกระเสียว.. (123) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน .. (112) โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (102) คำสั่งกรมประมง.. (73) ิbramer.. (73) เข้าเว็บไซต์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี.. (70) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. (69) คู่มือชาวประมงพาณิชย์.. (50)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

     ม 17 ตำบล ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180