ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563

 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563  

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |   ข่าววันที่: 2020-02-25 |  อ่าน: 1,871 ครั้ง
 

ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 เขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2563

ต่อด้วยเขตพื้นที่พิเศษ 7 ไมล์ทะเลและพื้นที่อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อีก 30 วัน เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความสมบูรณ์เพศ ผสมพันธ์ุ และมีการแพร่กระจายของลูกปลาทู -ปลาลังและปลาเศรษฐกิจขนาด ให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวฯ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 .. (1,871)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการปร.. (1,760) คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล.. (1,579) รายงานผลคดีประมงทะเล ประจำปี 2563.. (1,492) แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 .. (1,470) แผน/ผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562.. (1,393) สรุปข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562 .. (1,378) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (1,254) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (1,254) 11 เครื่องมือประมงที่ใช้ได้ ในพื้นที่ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี.. (869)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

     50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900