ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563

 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563  

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |   ข่าววันที่: 2020-02-25 |  อ่าน: 1,151 ครั้ง
 

ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 เขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2563

ต่อด้วยเขตพื้นที่พิเศษ 7 ไมล์ทะเลและพื้นที่อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อีก 30 วัน เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความสมบูรณ์เพศ ผสมพันธ์ุ และมีการแพร่กระจายของลูกปลาทู -ปลาลังและปลาเศรษฐกิจขนาด ให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล.. (1,329)  รายงานผลคดีประมงทะเล ประจำปี 2563.. (1,319) ผลการตรวจเรือประมงในทะเลประจำปีงบประมาณ 2560 - 2563.. (1,317) แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 .. (1,315) งานแผนและงบประมาณ.. (1,314) งานวิเคราะห์ฯ.. (1,306) งานติดตามคดี.. (1,304) รายงานผลคดี.. (1,274) แผน/ผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562.. (1,244) สรุปข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562 .. (1,235) ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 .. (1,151) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการปร.. (707) 11 เครื่องมือประมงที่ใช้ได้ ในพื้นที่ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี.. (359) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (280) คู่มือทำการประมงพาณิชย์.. (177) ประชุมกอง.. (166) กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง.. (146) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636.. (122) ความหมายของ "lllegal Fishing" กับ IUU Fishing" แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร.. (115) สรุปรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล" ในพื้นที่ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ.. (104)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

     50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900