บุคลากรกลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง
นายวิชิต ไชยสาลี

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส )
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

 50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900