นายวิชิต ไชยสาลี

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส )
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

 50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    plan2016g@gmail.com   0 2561 4785   0 2561 4785