ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฯ ครั้งที่ 1/2565


ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฯ ครั้งที่ 1/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ในปีนี้การจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในทะเลอ่าวไทย ปี 2565 และเปิดโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) ณ บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  ในการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำมิให้ถูกจับหรือถูกทำลายมากเกินสมควรและใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน