นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636

 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |   ข่าววันที่: 2020-02-24 |  อ่าน: 125 ครั้ง
 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636 จากท่านอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์  ภักดีคง)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล.. (1,330)  รายงานผลคดีประมงทะเล ประจำปี 2563.. (1,323) งานแผนและงบประมาณ.. (1,320) ผลการตรวจเรือประมงในทะเลประจำปีงบประมาณ 2560 - 2563.. (1,319) แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 .. (1,317) งานติดตามคดี.. (1,311) งานวิเคราะห์ฯ.. (1,310) รายงานผลคดี.. (1,274) แผน/ผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562.. (1,245) สรุปข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562 .. (1,236) ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 .. (1,162) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการปร.. (719) 11 เครื่องมือประมงที่ใช้ได้ ในพื้นที่ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี.. (361) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (288) คู่มือทำการประมงพาณิชย์.. (181) ประชุมกอง.. (172) กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง.. (147) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636.. (125) ความหมายของ "lllegal Fishing" กับ IUU Fishing" แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร.. (116) สรุปรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล" ในพื้นที่ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ.. (105)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

     50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900