ประวัติหน่วย

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า (สุราษฎร์ธานี)

ประวัติหน่วย 


HOT ประวัติหน่วย..คลิก

 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2533 เป็นเงินจำนวน 3,987,000.-บาท โดยได้รับการบริจาคที่ดินในการก่อสร้างจาก นางประทุม ตู้วิเชียร และนายรส กาญจนเพ็ญ เนื้อที่จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา

ตั้งอยู่ที่ บ้านทรายรี หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-ทิศเหนือ จรดกับที่ดินนายมนตรีวัฒน์ ตู้วิเชียร

-ทิศตะวันออก จรดกับที่ดินนายมนตรีวัฒน์ ตู้วิเชียร

-ทิศใต้ จรดกับที่ดินนายณรงค์เดช กาญจนเพ็ญ

-ทิศตะวันตก จรดทะเล

ในปี 2554 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

ในปี 2559 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!