อบรม ชปพ.ประมง ปี2566

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

อบรม ชปพ.ประมง ปี2566 

ข่าวกิจกรรม


อบรม ชปพ.ประมง ปี2566..คลิก

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 ศปท.ปัตตานี โดยนายสมชาย แสงกลัด ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นปท.นราธิวาส สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ปัตตานี 91 -92 หมูู่ที่ 5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 ราย เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่) ชปพ.ประมง แล้ว จำนวน 15 ราย และเป็นผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมใหม่ในครั้งนี้ จำนวน 5 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

    รายละเอียด 361 ม.6 ถ.ปานำ้-สวนสมเด็จฯ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  email  fishery_tani@hotmail.com  โทรศัพท์ 073460160  FAX 073460160  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6