ร่วมปฎิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

ร่วมปฎิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง 

กิจกรรม


ร่วมปฎิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง..คลิก

         วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยนายสมชาย  แสงกลัด ผอ.ศปท.ปน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฎิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้
  1.กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลักแตน อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ณ.ที่ทำการกลุ่มฯ
  2.กลุ่มประมงพื้นบ้านรวมพลังตำบลสะบารัง อ.เมือง ณ.ที่ทำการกลุ่ม
  3.กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านท่ากำชำ อ.หนองจิก ณ.ที่ทำการกลุ่มฯ
  4.วิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านท่าสู อ.ปะนาเระ ณ.ที่ทำการกลุ่มฯ
  5.วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนป่าสัก อ.ปะนาเระ ณ.ที่ทำการกลุ่มฯ
  6.กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลประมงพื้นบ้านปาตาตีมอ อ.สายบุรี ณ.ที่ทำการ
  7.ชมรมประมงพื้นบ้านบางปู อ.ยะหริ่ง ณ.ที่ทำการกลุ่มฯ
โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

    รายละเอียด 361 ม.6 ถ.ปานำ้-สวนสมเด็จฯ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  email  fishery_tani@hotmail.com  โทรศัพท์ 073460160  FAX 073460160  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6