เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-18  |   ข่าววันที่: 2020-03-17 |  อ่าน: 34 ครั้ง
 

วันที่ ๑๖ - ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๓ นปท.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต ๑ (ระยอง) โดยนายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม ๕ นาย ปฏิบัติงานกิจกรรมย่อย เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง บ้านแขก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงตามขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินงานตามแผนงานชุมชนชุมชนประมง พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก. การประมง ๒๕๕๘ และ 2560 (ฉบับที่ ๒) , ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน   ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฏร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ชาวประมงได้รับทราบวันที่ 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงไทยชวนวิ่ง run for the sea .. (136)  ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (135) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (121) ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (114) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (108) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (107) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (103) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (86) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์.. (85) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (85) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (84) การควบคุมการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (74) ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๓.. (59) ตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน .. (57) จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (52) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (48) การฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 21/2563.. (45) ปิดอ่าวไทย.. (43) ปิดอ่าว.. (39) ปิดอ่าวไทย.. (37)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140