การฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 21/2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

การฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 21/2563 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-24  |   ข่าววันที่: 2020-01-23 |  อ่าน: 21 ครั้ง
 

วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม “โครงการยุวประมง” รุ่นที่ ๒๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  หมู่ที่ ๔ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน โดยมีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (นายวีระยุทธ พฤกจันทร์)  เป็นประธานในพิธี


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงไทยชวนวิ่ง run for the sea .. (116)  ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (113) ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (96) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (89) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (89) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (89) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (84) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (65) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (63) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (63) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์.. (62) การควบคุมการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (52) ตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน .. (39) จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (32) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (31) ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๓.. (27) ปิดอ่าวไทย.. (21) การฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 21/2563.. (21) ปิดอ่าว.. (17) ปิดอ่าวไทย.. (15)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140