เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการขออนุญาตและชนิดของเครื่องมือ ขนาดเรือประมง ในการทำประมงพื้นบ้าน และระเบียบกฎแกณฑ์ต่างๆ ในการจัดตั้งและการจดทะเบียนกลุ่ม ของกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านฝั่งแดง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)


เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการขออนุญาตและชนิดของเครื่องมือ ขนาดเรือประมง ในการทำประมงพื้นบ้าน และระเบียบกฎแกณฑ์ต่างๆ ในการจัดตั้งและการจดทะเบียนกลุ่ม ของกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านฝั่งแดง 

กิจกรรม


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายนุรัตน์ ขาวสอาด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ร่วมกับ น.ส.ชลธิชา สอนศรี (ประมงอำเภอบางสะพานน้อย) อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการขออนุญาตและชนิดของเครื่องมือ ขนาดเรือประมง ในการทำประมงพื้นบ้าน และระเบียบกฎแกณฑ์ต่างๆ ในการจัดตั้งและการจดทะเบียนกลุ่ม ของกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านฝั่งแดง โดยมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม 30 คน เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง 2558 และ 2560 (ฉบับที่2) และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ เขตทะเลชายฝั่ง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ชาวประมงรับทราบ ณ.ที่ทำการกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 4 บ้านฝั่งแดง ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพาน    166   เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้เรือบัญชีกำลังใน ศรชล.ภาค 1 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน    147  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานและไร้การคว...  71  ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่สำหรับพิธีการจัดกิจกรรมปล่อยปู ณ.วัดเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ปร...  65   เครือข่ายชาวประมงบางสะพานน้อย เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2565...  64  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดอำเภอ /คณะ...  63  ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง   62  ประชุมครือข่ายชาวประมงบางสะพาน เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขต ทะเลชายฝั่ง พ.ศ.256...  59  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกลุ่มหมู่บ้านปากคลอง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน  จ.ประจวบค...  56  ตรวจสอบเรือประมงมีพฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิดกฎหมาย (Suspicious target)   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140    bangsaphan_01@hotmail.com   -   -