ติดตามกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)


ติดตามกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง 

กิจกรรม


 วันที่ 12 - 15 กันยายน 2565 นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายมานะ พหุโล ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง เพื่อรับทราบปัญหาและการประกอบอาชีพประมงบริเวณพื้นที่ ชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านบางเบิด และ กลุ่มประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์ (ต้นทองหลาง) ตำบลพงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  และสมาชิกเครือข่ายฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี่ยงลูกด้วยนม ในขณะออกทำการประมงและ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพาน    166   เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้เรือบัญชีกำลังใน ศรชล.ภาค 1 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน    147  ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง   73   เครือข่ายชาวประมงบางสะพานน้อย เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2565...  69  ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่สำหรับพิธีการจัดกิจกรรมปล่อยปู ณ.วัดเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ปร...  67  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดอำเภอ /คณะ...  65  ประชุมครือข่ายชาวประมงบางสะพาน เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขต ทะเลชายฝั่ง พ.ศ.256...  65  ตรวจสอบเรือประมงมีพฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิดกฎหมาย (Suspicious target)   59  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกลุ่มหมู่บ้านปากคลอง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน  จ.ประจวบค...  58  ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140    bangsaphan_01@hotmail.com   -   -