โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)


โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 

ข่าวประกาศ


 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง  โดย นายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 611 รวม 6 นาย  ออกปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง กิจกรรม ตรวจร่วมบูรณาการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ปรับแผนเดือนมีนาคม 2565 มาปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565 )

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง   149   โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง   124  การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   113  ตรวจร่วมบูรณาการแรงงาน   97  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประ...  72  การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   54  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    39  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    39  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    38  การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   30


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140    bangsaphan_01@hotmail.com   -   -