ขอสนับสนุนเรือตรวจประมงทะเล ๒๐๘

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)


ขอสนับสนุนเรือตรวจประมงทะเล ๒๐๘ 

กิจกรรม


 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร โดยนายสมนึก โหยบคาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม ๔ นาย ร่วมต้อนรับนายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรม และสนับสนุนเรือตรวจประมงทะเล ๒๐๘ เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อเข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการประมงทะเลและการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ณ มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม เกาะทะลุ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140    bangsaphan_01@hotmail.com   -   -