โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 

กิจกรรม


วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร  กองตรวจการประมง  กรมประมง โดยนายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 เวลา 10.00 น.เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการดำเนินโครงการ บริเวณกลุ่มเกษตรกรทำการประมงบ้านบางเบิด หมู่ที่ 5 บ้านบางเบิด ตำบลทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลา 13.30 น. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการดำเนินโครงการ กลุ่มประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์พงศ์ประศาสน์ หมู่ 3   ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเวลา 17.00 น. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการดำเนินโครงการ ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนเสนอขอรับงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง   209   โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง   173  เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้เรือบัญชีกำลังใน ศรชล.ภาค 1 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน    112  การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   100  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประ...  99  การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   98  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    77  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบ...  72  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    70  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140    bangsaphan_01@hotmail.com   -   -