จับกุมอวนรัง

 หน่วยป้องกันและปราบป​ระมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

จับกุมอวนรัง 

หน้าหลัก


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)ได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหากระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวน 2 คดี ผู้กระทำความผิด  จำนวน 4 รายโดยมีข้อกล่าวหาว่า

1.ร่วมกันลักลอบทำการประมงอวนรังประกอบเรือยนต์ทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนรังและเผือกรัง ทำการประมง

ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547  

2.ร่วมกันลักลอบทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนติดตา ที่มีขนาดตาอวน ต่ำกว่า   5   เซนติเมตร

ทำการประมง โดยฝ่าฝืนประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พ.ศ.2561 ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 16.00 น. คดีอาญาที่ 189/2564 บัญชีของกลางลำดับที่ 155/2564  และ  คดีอาญาที่ 190/2564 บัญชีของกลางลำดับที่ 156/2564 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบป​ระมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

     ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี    phetchaburifish@gmail.com   032481012   032481012