กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์หอยหวานบริเวณอ่าวเพ สวนสน จ.ระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์หอยหวานบริเวณอ่าวเพ สวนสน จ.ระยอง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดสวนสน จ.ระยอง ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์หอยหวาน ขนาด 1-3 เซนติเมตร จำนวน 70,000 ตัว บริเวณอ่าวเพ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   119   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   119  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ