โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู) 

เอกสารภายใน

 เผยเเพร่: 2020-02-11  |   ข่าววันที่: 2020-02-06 |  อ่าน: 682 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ร่วมกับสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ จัดทำโครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ.“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” จัดฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู) ให้กับผู้จัดทำธนาคารปูม้า จำนวน 5 ชุมชน ดังนี้

1. บ้านอ่าวขาม ม.5 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด

2. บ้านแหลมหญ้า ม.3  ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง  จ.ตราด

3. บ้านห้วงโสม ม.3  ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่  จ.ตราด

4. บ้านตาหนึก ม.5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

5. บ้านคลองใหญ่ ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

 

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมตราด ซิตี้ ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1. การรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและการสร้างเครือข่าย โดยคุณศุภชัย สถาการ ประธานสมาคมพลเมืองจิตอาสา

2. การดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้า เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการเพาะฟัก และอนุบาลปูม้า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ได้ร่วมกันปล่อยลูกปูม้าลงทะเลบริเวณสถานีวิจัยประมงทะเล ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

3. สภาวะทรัพยากรปูม้าและการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดำเนินการบรรยายโดย นายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงชำนาญการ

4. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับปล่อยปูม้า ดำเนินการบรรยายโดย นายเกรียงไกร อัตตนาถวงษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

จากนั้น ผู้จัดโดยเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากศูนย์ฯ ช่วยจัดทำแผนการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารปูม้าของแต่ละชุมชน โดยแลกเปลี่ยนความรู้การระดมความคิดเห็นซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางและวิธีการฟื้นฟูกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชน

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์.. (1,223)  เยี่ยมชมการจัดทำธนาคารปูไข่ของ ชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม.. (885) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (682) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (673) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตราด.. (533) ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ให้การต้อนรับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจินียรึง คอนซัลแตนท์ จำกัด .. (524) คณะเจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (519) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำประจำเดือนสิงหาคม 2562.. (515) การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น รุ่นที่ 17.. (515) กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านเกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.. (510)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160