โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู) 

เอกสารภายใน

 เผยเเพร่: 2020-02-11  |   ข่าววันที่: 2020-02-06 |  อ่าน: 762 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ร่วมกับสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ จัดทำโครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ.“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” จัดฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู) ให้กับผู้จัดทำธนาคารปูม้า จำนวน 5 ชุมชน ดังนี้

1. บ้านอ่าวขาม ม.5 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด

2. บ้านแหลมหญ้า ม.3  ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง  จ.ตราด

3. บ้านห้วงโสม ม.3  ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่  จ.ตราด

4. บ้านตาหนึก ม.5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

5. บ้านคลองใหญ่ ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

 

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมตราด ซิตี้ ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1. การรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและการสร้างเครือข่าย โดยคุณศุภชัย สถาการ ประธานสมาคมพลเมืองจิตอาสา

2. การดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้า เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการเพาะฟัก และอนุบาลปูม้า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ได้ร่วมกันปล่อยลูกปูม้าลงทะเลบริเวณสถานีวิจัยประมงทะเล ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

3. สภาวะทรัพยากรปูม้าและการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดำเนินการบรรยายโดย นายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงชำนาญการ

4. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับปล่อยปูม้า ดำเนินการบรรยายโดย นายเกรียงไกร อัตตนาถวงษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

จากนั้น ผู้จัดโดยเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากศูนย์ฯ ช่วยจัดทำแผนการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารปูม้าของแต่ละชุมชน โดยแลกเปลี่ยนความรู้การระดมความคิดเห็นซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางและวิธีการฟื้นฟูกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริ... (150)   กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์  (148)  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริ... (143)  ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการทำประมงบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายาก  (128)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด... (108)  การดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2564  (77)  การรับฟังชี้แจงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล... (72)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเม... (71)  ปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬบริเวณหาดดวงตะวัน จังหวัดระยอง  (71)  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง  (71)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160