โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู) 

เอกสารภายใน

 เผยเเพร่: 2020-02-11  |   ข่าววันที่: 2020-02-06 |  อ่าน: 591 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ร่วมกับสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ จัดทำโครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ.“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” จัดฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู) ให้กับผู้จัดทำธนาคารปูม้า จำนวน 5 ชุมชน ดังนี้

1. บ้านอ่าวขาม ม.5 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด

2. บ้านแหลมหญ้า ม.3  ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง  จ.ตราด

3. บ้านห้วงโสม ม.3  ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่  จ.ตราด

4. บ้านตาหนึก ม.5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

5. บ้านคลองใหญ่ ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

 

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมตราด ซิตี้ ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1. การรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและการสร้างเครือข่าย โดยคุณศุภชัย สถาการ ประธานสมาคมพลเมืองจิตอาสา

2. การดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้า เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการเพาะฟัก และอนุบาลปูม้า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ได้ร่วมกันปล่อยลูกปูม้าลงทะเลบริเวณสถานีวิจัยประมงทะเล ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

3. สภาวะทรัพยากรปูม้าและการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดำเนินการบรรยายโดย นายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงชำนาญการ

4. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับปล่อยปูม้า ดำเนินการบรรยายโดย นายเกรียงไกร อัตตนาถวงษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

จากนั้น ผู้จัดโดยเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากศูนย์ฯ ช่วยจัดทำแผนการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารปูม้าของแต่ละชุมชน โดยแลกเปลี่ยนความรู้การระดมความคิดเห็นซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางและวิธีการฟื้นฟูกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชน


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์.. (1,139)  เยี่ยมชมการจัดทำธนาคารปูไข่ของ ชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม.. (751) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (602) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (591) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตราด.. (455) คณะเจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (445) การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการทำประมงอวนครอบ ช้อน ยก ปลากะตัก ในจังหวัดจันทบุรี.. (426) การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น รุ่นที่ 17.. (424) ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ให้การต้อนรับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจินียรึง คอนซัลแตนท์ จำกัด .. (419) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธนาคารปูม้าโดยชุมชน รุ่นที่2 จังหวัดตราด”.. (410) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำประจำเดือนสิงหาคม 2562.. (403) ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำการประมงแมงกระพรุน จังหวัดจันทบุรี .. (374) เจ้าหน้าที่จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ดูการเก็บข้อมูลและสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์.. (368) คณะเจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว.. (356) ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ประจำปี 2563 .. (354) กิจกรรมการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”.. (345) การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการทำประมงอวนครอบ ช้อน ยก ปลากะตัก ในจังหวัดระยอง.. (337) การเข้าร่วมประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ.. (336) กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านเกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.. (319) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน.. (317)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160