โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

เอกสารภายใน

 เผยเเพร่: 2020-02-06  |   ข่าววันที่: 2020-02-04 |  อ่าน: 461 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรัับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามเพื่ออนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมจังหวัดระยอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณแหลมแม่พิมพ์.. (147)   กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์.. (147)  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณแหลมแม่พิมพ์.. (141)  ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการทำประมงบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายาก.. (109)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (103)  การดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2564.. (72)  การรับฟังชี้แจงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3.. (68)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. (67)  ปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬบริเวณหาดดวงตะวัน จังหวัดระยอง.. (66)  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. (66)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160