การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น รุ่นที่ 17

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น รุ่นที่ 17 

เอกสารภายใน


เมื่อวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 นายโสภณ พยายม ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น” รุ่นที่ 17 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ โดยมีหัวข้อในการอบรมภาคทฤษฎี เช่น เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน และอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหล ที่ผ่านมา เรื่องสุขภาพความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเรื่ององค์กรผู้รับผิดชอบการขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันของประเทศไทย ส่วนการฝึกปฏิบัติได้ลงเรือเด่นสุทธิ ณ ท่าเทียบเรือมาบตาพุด เพื่อชมอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน รับชมการสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน การฝึกวางทุ่นกักน้ำมัน การสาธิตการใช้อุปกรณ์เก็บคราบน้ำมัน และสาธิตการฉีดพ่นสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ