ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประจำเดือน ธันวาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประจำเดือน ธันวาคม 2565..คลิก

วันที่ 8 และ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง บริเวณชายฝั่งอำเภอบ้านฉางถึงอำเภอแกลง รวม 8 สถานี เบื้องต้นคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ (มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ, ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2565) เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช และตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์สารอาหารได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และสารโลหะหนักในน้ำทะเลได้แก่ แคดเมียม ปรอท ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี โดยจะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วมปี 2565 จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจ... จำนวนผู้อ่าน 123  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลหาดพยูน กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลหาดพยูน  จำนวนผู้อ่าน 87 ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 83 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 77 กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน   จำนวนผู้อ่าน 71 กิจกรรมพิเศษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมพิเศษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 63 การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน  จำนวนผู้อ่าน 62 การร่วมสังเกตการณ์ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓  การร่วมสังเกตการณ์ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงกา... จำนวนผู้อ่าน 60 การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนธันวาคม 2565 การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 58 ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 58


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

  รายละเอียด เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160  email  emdec2003@yahoo.com  โทรศัพท์ 038-651764  FAX 038-651763  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6