The Mermaids Show and Fisher Man Market

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


The Mermaids Show and Fisher Man Market วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง และสำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลตำบลเพ ผู้ประกอบการชุมชน และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมพิเศษ " The Mermaids Show & Fisher Man Market " ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การแสดงชุด The Mermaids ภายในอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนที่ 2 ด้านนอกอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ มีการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าผู้ประกอบการชุมชน และสินค้าประมงหลากหลายชนิด พร้อมด้วยกิจกรรมบนเวที

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ