สำรวจผลกระทบน้ำมันรั่วในจังหวัดระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


สำรวจผลกระทบน้ำมันรั่วในจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกปฏิบัติงานสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากน้ำมันรั่วบริเวณจังหวัดระยอง โดยเรือสำรวจประมง 16 ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2565 บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินจากอวนลากแผ่นตะเฆ่แบบเยอรมัน และเก็บตัวอย่างน้ำ ดิน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ เพื่อศึกษาผลกระทบจากน้ำมันรั่วต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งทำการประมงต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   71  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   66  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ