มหัศจรรย์ความงามใต้ท้องทะเลระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


มหัศจรรย์ความงามใต้ท้องทะเลระยอง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ความงามใต้ท้องทะเลระยอง" ซึ่งกรมประมงร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนประมงหลังการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคโควิด-19 ให้ฟื้นตัว โดยภายในงานมการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด และมีการเปิดตลาด Fisherman market ซึ่งได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   123   ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   123  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   120  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   71  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    69  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  66  แจ้งการดำเนินการจัดวางปะการังเทียม   65  การสำรวจทรัพยากรประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนตุลาคม 2565   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ