การติดตามผลกระทบ "ท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลรั่ว" จังหวัดระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การติดตามผลกระทบ "ท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลรั่ว" จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกรณีน้ำมันดิบรั่วไหล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณ์ปกติ ปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำ ซึ่งได้ตรวจวัดจาก ปูม้า หมึกสาย หอยแมลงภู่ และปลาหน้าดิน (ปลากะพงเหลืองขมิ้น,ปลาทรายขาว) พบว่า ปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์น้ำ ได้แก่ ปรอท แคทเมี่ยม และตะกั่ว มีปริมาณที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่41) พ.ศ. 2563 ซึ่งสามารถบริโภคสัตว์น้ำได้อย่างปลอดภัยyes

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ