สำรวจและติดตามปะการังเทียมหลังการจัดสร้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


สำรวจและติดตามปะการังเทียมหลังการจัดสร้าง       เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ดำเนินกิจกรรมการสำรวจและติดตามปะการังเทียมหลังการจัดสร้างแล้ว 15 ปี เป็นปะการังเทียมบ้านช่น หมู่ที่ 5 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่จัดสร้างเมื่อปี 2548 จัดวางวัสดุคอนกรีตโครงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาดกว้าง×ยาว×สูง เท่ากับ 1.5 ×1.5 ×1.5 เมตร ตามรูปแบบของกรมประมง จัดวางจำนวน 580 แท่ง ที่ระดับความลึก 12 เมตร พบว่าวัสดุจัดสร้างเรียงตัวเป็นกลุ่มดี การจมตัวอยู่ระดับคานล่างของแท่งคอนกรีต พบสัตว์น้ำเข้าอาศัยอยู่หลากหลายชนิด เช่น ปลากะรัง
ปลาสลิดทะเล ปลาสลิดหิน ปลาสากกล้วย ปลากล้วย ปลาโนรี ปลานกแก้ว ทากทะเล เป็นต้น และพบว่ามีสิ่งเกาะติดจำพวกปะการังแท้เป็นจำนวนมากทั้งประเภทเคลือบอยู่กับผิววัสดุ
และประเภทที่เป็นแผ่นยกตัวสูง รวมถึงพวกฟองน้ำครก หนอนท่อ และหอยสองฝา เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ