ความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลและการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมประมง

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลและการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมประมง 

เอกสาร

 เผยเเพร่: 2020-04-13  |   ข่าววันที่: 2020-04-13 |  อ่าน: 371 ครั้ง
 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสือตอ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลและการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมประมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์กรมประมง สามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด?ในรูปแบบที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันฉัตรมงคล.. (1,331)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.. (1,143) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (918) “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓".. (883) วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี .. (805) วันจักรี (Chakri Memorial Day).. (771) วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 65 พรรษา .. (752) วันพืชมงคล ปี ๒๕๖๓.. (752) กรมประมง...เปิดบ้านจัดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) .. (689) 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ.. (680)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร