สนับสนุนการประชุมเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการประชุมเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 

เอกสาร

 เผยเเพร่: 2020-04-13  |   ข่าววันที่: 2020-04-13 |  อ่าน: 570 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ กลุ่มคปท. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุมโดยมี  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมกับผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ในการจัดเตรียมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการด้านการประมง และผู้ทำการประมง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่าระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันฉัตรมงคล.. (1,331)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.. (1,148) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (927) “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓".. (885) วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี .. (807) วันจักรี (Chakri Memorial Day).. (772) วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 65 พรรษา .. (756) วันพืชมงคล ปี ๒๕๖๓.. (755) กรมประมง...เปิดบ้านจัดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) .. (691) 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ.. (686)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร